STUDIO NE TBU

Ku Studimi sjell Punësim!

FAKULTETET

KUOTAT E PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

1. Cikli Bachelor

  • nota mesatare e tre viteve të shkollës së mesme kombinuar me provimet e Maturës Shtetërore; (1 – 60 pikë)
  • intervista me komisionin e pranimeve në TBU, ku peshën parësore do ta ketë shkalla e motivimit e studentit për të studiuar dhe për t’u aftësuar profesionalisht (1 – 40 pikë).
white male, 3d model, isolated-1834087.jpg

2. Cikli Master Profesional

  • nota mesatare e ciklit bachelor (1 – 60 pikë);
  • intervista me komisionin e pranimeve në TBU, ku peshën parësore do ta ketë shkalla e motivimit e studentit për të studiuar dhe për t’u aftësuar profesionalisht (1 – 40 pikë).

3. Cikli Master i Shkencave

  • nota mesatare minimale e ciklit bachelor (8);
  • niveli i gjuhës së huaj për t’u pranuar (B1)
  • nota mesatare e ciklit bachelor (1 – 40 pikë);
  • shkalla e afërsisë së programit të studimit pararendës me programin e studimit për të cilin aplikon në TBU (1 – 30 pikë);
  • intervista me komisionin e pranimeve në TBU, ku peshën parësore do ta ketë shkalla e motivimit e studentit për të studiuar dhe për t’u aftësuar profesionalisht (1 – 30 pikë).

TBU
Erasmus+

TBU së bashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga Mbretëria e Bashkuaru bënë fituese për herë të dytë në projektin Erasmus+KA1 me numër referencë 2018-1-UK01-KA107-046977.

Veprimtaria
Kërkimore Shkencore

VITI 2019

ICES XI – 01.10.2019 
 
ICES X – 22.06.2019
 
ICES X – 22.06.2019
 
ICES IX – 09.03.2019

VITI 2018

ICES VIII – 15.12.2018
 
ICES VII – 06.10.2018
 
ICES VI – 23.06.2018
 
ICES V – 10.03.2018

VITI 2017

ICES I – 18.03.2017

VITI 2016

ICIS V – 17.12.2016
ICBLAS IV – 01.10.2016
ICIS IV – 11.06.2016
ICIS III – 05.03.2016
 

VITI 2015

ICIS II – 19.12.2015
 
ICBLAS III – 26.09.2015
 
ICIS I – 27.06.2015
 
ICBLAS II – 04.04.2015
 
ICBLAS I – 17.01.2015

Tarifa & Bursa Studimi

Aplikimi per bursa