Studentët

Ku Studimi sjell Punësim!

Këshilli Studentor

Këshilli Studentor i TBU është një organizim i pavarur që zgjidhet në mënyrë demokratike çdo 2 vjet nga studentët e Tirana Business University College, me qëllim dhe përgjegjësinë për të shprehur hapur mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm, që lidhen me veprimtarinë mësimore – shkencore të universitetit si planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtarinë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve dhe zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike dhe sportive. 

Kryetari: Eugesta Jazi

Bachelor në Administrim Biznesi, profili Menaxhim, Viti 2

Anëtarët:

Florian Zavalani

Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 3

Jetnor Cani

Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 1

Tea Sulo

Bachelor në Administrim Biznesi, profili Marketing, Viti 1

Stela Zelka

Bachelor në Administrim Biznesi, profili Kontabilitet-Financë, Viti 2

Kasandra Cullhaj

Bachelor në E Drejtë Biznesi,
Viti 2

Kimberli Kadriu

Bachelor në E Drejtë Biznesi,
Viti 1

TBU Alumni

TBU Alumni është një rrjet profesional dhe social për të gjithë ata të cilët kanë studiuar në TBU me synim promovimin e një marrëdhënie të shkëlqyer bashkëpunimi midis njëri-tjetrit, si pjesë e komunitetit të TBU, duke u kujdesuar për zhvillimin e jetës sociale/kulturore dhe karrierës së mëtejshme në sipërmarrje, kompani, institucione publike apo konsulencë private nëpërmjet rritjes personale dhe profesionale.
 
Anëtarë të këtij rrjeti janë studentët e diplomuar në programet bachelor dhe master të TBU.
 
Kordinator i rrjetit: Helton Cevi 
Cel: +355 69 96 92 639 
E-mail: helton.cevi@tbu.al

Klubet Studentore

Në TBU operojnë disa klube studentore / klube sociale të cilat kanë qëllim gjallërimin e jetës së studentit për fusha a çështje në interes të tyre personal dhe/ose profesional. 

argument, loud, discussion-6080057.jpg

Klubi i Debatit

Klubi i Debatit është krijuar e funksion në TBU si program i fuqizuar nga Junior Achievement of Albania në bashkëpunim me AADF. Qëllimi i këtij klubi është të kontribuojë tek studentët e TBU në përmirësimin e aftësive për të menduar në mënyrë kritike,

compass, success, signpost-283234.jpg

Klubi i Karrierës

Klubi i Karrierës i dedikohet studentëve e të diplomuarëve dhe ka si qëllim fuqizimin e tyre për të arritur sukses personal dhe profesional. Qëllimi i këtij klubi është të shërbejë si platformë informimi, edukimi, këshillimi, promovimi dhe rrjetëzimi i studentëve.

entrepreneur, businessman, organization chart-2557104.jpg

Klubi i Sipërmarrjes

 Klubi i Sipërmarrjes ka si qëllim të informojë e frymëzojë studentët të konceptojnë ide inovative, të ndërmarrin iniciativa biznesi dhe t’i menaxhojnë me sukses ato duke shkëmbyer së bashku njohuri, përvojë dhe kontakte të dobishme.

olympics, golden medals, winning-2943519.jpg

Klubi i Sportit

Klubi i Sportit koncepton, planifikon dhe organizon aktivitete të ndryshme të natyrës sportive (futboll, volejboll, hiking, etj) në interes të studentëve.

help, hand, isolated-2655258.jpg

Klubi i Bamirësisë

Klubi i Bamirësisë angazhohet të ndërmjetësojë nxitjen e komunikimit dhe bashkëpunimit të studentëve për të kontribuar me vullnetarizëm kur vlerësohet e nevojshme.

brushes, painter, work shop-3129361.jpg

Klubi i Artit

Klubi i Artit inkurajon studentët e apasionuar pas artit për organizimin dhe përfshirjen e tyre në aktivitete social-kulturore si shfaqje teatrale, ekspozita pikture, evente muzikore, etj. 

Biblioteka

Kliko mbi titullin për të pasur akses tek bibloteka online.

Në TBU, burimi primar bibliotekar është EBSCO online, një nga libraritë elektronike me të pasura e të perditesuara ku studentët mund të lexojnë dhe shkarkojnë libra, revista, raste studimore dhe publikime të ndryshme.

Biblioteka

Vendi ideal për të zgjeruar njohuritë dhe dijet tuaja! Me librat më të rëndësishëm dhe aktualë të autorëve shqiptarë dhe të huaj, që studentët mund të lexojnë dhe të mbështeten për formimin sa më të plotë teorik. Përgjegjëse e Bibliotekës është Anjeza Masha. E-mail: anjeza.masha@tbu.edu.al

Aktivitete

Aktivitete sociale dhe kulturore

1. Informohuni mbi ekspozitat e organizuara gjatë periudhës 2010-2016 duke klikuar këtu.
1. The red in the bedroom | Nëntor, 2010
2. Guri Madhi & Arti Modern | Qershor, 2011
3. Dy pjesë | Maj, 2012
5. Frymëzimi i parë | Qershor, 2014
6. Inkurajim Arstistik Brezash | Qershor, 2016
7. Con-Teo-Art | Nëntor, 2016
2. Tirana Business University College organizon aktivitete të shumta dhe të shumëllojshme sociale, kulturore e sportive me studentët, pedagogët dhe partnerët e ndryshëm. Për t’u njohur me këto aktivitete mund të klikoni foto nga aktivitete vizito profilin zyrtar të TBU në rrjetet sociale: facebook (kliko); instagram (kliko).
 
3. Tirana Business University College sponsorizon ekipin U18 të basketbollit të klubit Superior Klima. 6 basketbollistë të këtij klubi vijojnë studimet bachelor në TBU. Për rezultatet dhe lajme mbi këtë ekip klioni këtu.
 

Zyra e Karrierës/Punësimit

Tirana Business University Colloge (TBU) ka si përparësi punësueshmërinë e studentëve, duke krijuar mundësi të praktikave profesionale në kompani të ndryshme dhe institucione publike me qëllim që studentët të përfitojnë përvojë dhe të rrisin përspektivat e pozicionimit në punë.

Zyra e Karrierës dhe Punësimit në TBU ka në fokus i) formimin praktik të studentëve dhe parapërgatitjen e tyre për hyrje të suksesshme në tregun e punës dhe ii) orientimin në karrierë dhe këshillimin e vazhdueshëm të studentëve për drejtimin e duhur apo për të ndërmarrë zgjedhje strategjike në karrierën e tyre.

Funksionet kryesore të zyrës përfshijnë ndërveprim të drejtëpërdrejtë me studentët për të i) inkurajuar procesin e njohjes me studentin dhe njohjes së studentit me vetveten, ii) lejuar ndërgjegjësimin e studentëve për preferencat e tyre individuale si dhe mundësitë e disponueshme në treg, iii) njohur studentët me pritshmëritë, kërkesat dhe standartet e tregut, iv) përgatitur studentët për prezantimin e parë me punëdhënësin (CV, letër prezantuese, intervistë, etj.), v) identifikuar së bashku më studentët alternativa në karrierë si dhe për të ndërtuar së bashku planifikimin e karrierës. 

Klikoni (këtu) për tu informuar mbi disa të dhëna të punësimit real të studentëve të TBU në vitet akademike 2013-2014 deri në 2019-2020.

Koordinatore: Julja Husha