Tirana Business University

Tirana Business University

Job Title
Pedagog i brendshëm dhe Përgjegjës Departamenti, në Departamentin e Inxhinierisë Kompjuterike në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit.
Experience
Senior
Location
Tirane, Albania
Job Type
Full Time On-site
Deadline
06 October, 2023
Skills
  • Engineering

Description

Kriteret bazë që duhen të plotësojnë kandidati/ët:

  • Të jetë diplomuar në Teknologji Informacioni, Informatikë, Shkenca Kompjuterike ose në fusha të ngjashme në universitete Shqiptare ose të huaja (BE, OCDE);
  • Duhet të ketë titullin Doktor i Shkencave ose PhD;
  • Të ketë përvojë akademike dhe profesionale, brenda ose jashtë vendit;
  • Të përmbushë kriteret që përcaktohen nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.